Tyngdtäcken för barn

Många barn har svårt att finna ro och känner sig osäkra vid läggdags. Många lider av läskiga mardrömmar vilket kan leda till jobbiga sömnproblem. Tyngdtäcken för barn kan hjälpa dem att slappna av, finna lugn och i längden få bättre sömnkvalitet.

Vad gör ett tyngdtäcke?

Våra tyngdtäckens unika design sveper sig runt barnets kropp - oavsett hur mycket de vrider och vänder sig. Detta tryck är resultatet av en teknik som kallas "Deep Pressure Touch Stimulation" (DPTS). DPTS fungerar genom att stimulera sinnena på ett sådant sätt att barnet upplever en ökad känsla av närhet och trygghet. Denna känsla av trygghet är avgörande när de ska komma till ro. När du slappnar av frigör hjärnan naturligt kroppens eget antistresshormon, oxytocin, som leder till sänkt blodtryck och lägre kortisolnivåer. Allt detta bidrar i sin tur till avslappning och barnet kommer få bättre sömnkvalitet.

En lösning som används av läkemedelstyrelsen

Tekniken bakom tyngdtäcken har länge använts med framgång för att hjälpa dem med exempelvis ångest, ADHD, depression, stress eller liknande mentala utmaningar. Tyngdtäcken för barn hjälper dem att komma ner i varv, slappna av och minska tankar och funderingar vid läggdags. Sömnproblem är dock inte begränsade till personer med psykiska problem. Runt 50 procent av befolkningen lider faktiskt av sömnlöshet och siffrorna ökar hela tiden. Detta gör sömnlöshet till den näst vanligaste orsaken till att människor söker läkare. Eftersom studier upprepade gånger påpekar hur viktig en god sömn är för den allmänna hälsan blir fler och fler medvetna om tyngdtäckens bra funktioner.

Vi är stolta över att ScandinavianRest tyngdtäcke skapades för att hjälpa de tusentals människor som lider av dålig sömn. Sömnen är avgörande för ditt allmänna välbefinnande och din effektivitet i vardagen. Utan tillräcklig och god sömn äventyras både din fysiska samt psykiska hälsa. Det är bevisat att inlärningsförmågan och de allmänna kognitiva processerna saktas ner när människor lider av dålig sömn. Även immunsystemet och blodtrycket påverkas negativt.

Forskning om effekten av tyngdtäcken på barn

Det finns en mängd forskning om både tyngdtäcken och tekniken bakom det som kallas "Deep Pressure Touch Stimulation" (DPTS). Här lyfter vi några av de studier som visar på de positiva effekterna av tyngdtäcken för barn och vuxna.

Den svenska sömnforskaren Gaby Badre forskade om användningen av tyngdtäcken för att minska sömnlöshet. I den här studien var den övergripande slutsatsen att ett tyngdtäcke hade en positiv effekt på deltagarnas sömn. Deltagarna hade framförallt lättare att komma till ro, att alla sov med mindre rörelse och var mer avslappnade. I en magisteruppsats från Danmark har man kommit fram till att det finns bevis för att tyngdtäcken har en effekt på dem med sensoriska integrationsproblem. I studien drogs slutsatsen att ett tyngdtäcke kan bidra till en bättre nattsömn, humör och koncentration.

År 2010 publicerades en studie om användningen av tyngdtäcken för att behandla sömnproblem. I studien dras slutsatsen att användningen av tyngdtäcken är mycket effektivt när det gäller att komma till ro och somna snabbare. När det gäller barn med ADHD visade studien att 20 % av de barn som det brukade ta mer än 30 minuter för att somna minskade helt till 0 %. Alla barn somnade alltså inom 30 minuter med hjälp av tyngdtäcken för barn.

I en studie från 2008 undersöktes den terapeutiska effekten av djup beröringstryckstimulering med hjälp av ett tyngdtäcke. Studien visade att av de 32 vuxna som deltog hade 33 % mindre EDA vid användning. 63 % upplevde mindre ångest vid användning och 78 % föredrog tyngdtäcket för att komma till ro.


Välj rätt vikt för ditt barn

När du köper ett tyngdtäcke för barn är det viktigt att barnet kan ta av sig täcket själv (särskilt om barnet är under 3 år). Vi rekommenderar alltid att du kontrollerar detta innan ditt barn använder tyngdtäcket på egen hand. För barn rekommenderar vi följande vikttabell:

Barnets vikt - täckets vikt:

0-20 kg -> Tyngdtäcke 3 kg

20-55 kg -> Tyngdtäcke 5 kg

55-80 kg -> Tyngdtäcke 7 kg

Tvätt i tvättmaskin

Alla våra täcken kan tvättas i 60 grader i tvättmaskinen, så att du kan uppnå optimal hygien vid användning.

Tyngdtäcken och graviditet

Många kvinnor som är gravida har ökade sömnproblem. Vissa har svårt att komma till ro tidigt under graviditeten och andra sover dåligt mot slutet. I dessa fall kan du ha nytta av ett Scandinavian täcke eftersom det kan ge bättre avkoppling och sömn. Det finns inga kända risker med att använda tyngdtäcken under graviditeten.